Όροι συμμετοχής

Το δώρο του διαγωνισμού είναι ένα ανδρικό ρολόι Νixon

Μπορείτε να δηλώσετε συμμετοχή μέχρι τις 19 Φεβρουαρίου 2019 στις 11:00 π.μ.

Ο αριθμός των νικητών/νικητριών είναι 1 (ένας/μία) και θα υπάρξουν και 3 (τρεις) επιλαχόντες/επιλαχούσες.

Ο νικητής/νικήτρια του διαγωνισμού θα ανακοινωθεί στη σελίδα μας στο facebook στις 19 Φεβρουαρίου 2019 στις 12:00 μ.μ.

Σε περίπτωση αδυναμίας επικοινωνίας με τον νικητή/νικήτρια μέσα σε χρονικό διάστημα 5 εργάσιμων ημερών το δώρο θα πάρει ο 1ος επιλαχών/επιλαχούσα για τον οποίο θα δοθεί το ίδιο χρονικό διάστημα και έπειτα το δώρο θα περάσει στον 2ο επιλαχών/επιλαχούσα κτλ.

Ο διαγωνισμός αφορά αποκλειστικά την Ελλάδα και η διεύθυνση αποστολής του δώρου θα πρέπει να είναι ελληνική.

Το δώρο του νικητή θα σταλεί στη διεύθυνση που θα υποδειχθεί.

Τα στοιχεία επικοινωνίας των συμμετεχόντων δύναται να χρησιμοποιηθούν από την εταιρεία creamshop.gr για αποστολή ενημερωτικών newsletters, που θα αφορούν το αντικείμενο ή δραστηριότητες της εταιρείας και μόνο. Τα στοιχεία των συμμετεχόντων σε καμία περίπτωση δεν θα κοινοποιούνται σε τρίτους. Σε κάθε newsletter, που θα στέλνεται, παρέχονται όλοι οι νόμιμοι τρόποι για διαγραφή από αυτό.

Η συμμετοχή στον διαγωνισμό είναι μοναδική για κάθε άτομο. Οι διπλοεγγραφές θα ελέγχονται και θα διαγράφονται.

Το Facebook δεν φέρει καμία ευθύνη, ούτε σχετίζεται με οποιοδήποτε τρόπο με το περιεχόμενο και το σκοπό του διαγωνισμού αυτού.